گردشگری، تاریخ، پورتال، ایرانی، عکس، اطلاعات، توریستی، توریسم، ایرانستان گردشگری، تاریخ، پورتال، ایرانی، عکس، اطلاعات، توریستی، توریسم، ایرانستان
 »
گردشگری، تاریخ، پورتال، ایرانی، عکس، اطلاعات، توریستی، توریسم، ایرانستان    مجموعه تاریخستان زیرمجموعه جشنهای باستانی ایران  
جشن روز طبیعت گردشگری، تاریخ، پورتال، ایرانی، عکس، اطلاعات، توریستی، توریسم، ایرانستانجشن روز طبیعت      - تاریخستان جشنهای باستانی ایران   (1391/10/27)
گردشگری، تاریخ، پورتال، ایرانی، عکس، اطلاعات، توریستی، توریسم، ایرانستان جشن روز طبیعت جشن سیزده فروردین ماه روز بسیار مبارک و فرخنده است. ایرانیان چون در مورد این روز آگاهی کمتری دارند آن روز را نحس می دانند و برای بیرون کردن نحسی از خانه و کاشانهً خود کنار جویبارها و سبزه ها می روند و به شادی می پردازند. ...
جشن شب چله گردشگری، تاریخ، پورتال، ایرانی، عکس، اطلاعات، توریستی، توریسم، ایرانستانجشن شب چله      - تاریخستان جشنهای باستانی ایران   (1391/10/19)
گردشگری، تاریخ، پورتال، ایرانی، عکس، اطلاعات، توریستی، توریسم، ایرانستان جشن شب چله جشن بزرگداشت علم در دوران باستان است. نیاکان ما، در 7000 سال پیش، به گاه شماری خورشیدی دست پیدا كردند و با تفكر و تامل دریافتند كه اولین شب زمستان بلندترین شب سال است. دكتر فریدون جنیدی، بنیانگذار بنیاد فرهنگی نیشابور و متخصص اسطوره شناسی و تاریخ ...
جشن سده گردشگری، تاریخ، پورتال، ایرانی، عکس، اطلاعات، توریستی، توریسم، ایرانستانجشن سده      - تاریخستان جشنهای باستانی ایران   (1391/10/18)
گردشگری، تاریخ، پورتال، ایرانی، عکس، اطلاعات، توریستی، توریسم، ایرانستان جشن سده واژه سده: بیشتر دانشمندان نام سده را گرفته شده از صد می دانند. ابوریحان بیرونی می نویسد: سده گویند یعنی صد و آن یادگار اردشیر بابکان است و در علت و سبب این جشن گفته اند كه هرگاه روزها و شب ها را جداگانه بشمارند، میان آن و ...
جشن چهارشنبه سوری گردشگری، تاریخ، پورتال، ایرانی، عکس، اطلاعات، توریستی، توریسم، ایرانستانجشن چهارشنبه سوری      - تاریخستان جشنهای باستانی ایران   (1391/10/18)
گردشگری، تاریخ، پورتال، ایرانی، عکس، اطلاعات، توریستی، توریسم، ایرانستان جشن چهارشنبه سوری ( چهارشنبه پایان سال ) آتش در نزد ایرانیان آریایی مظهر روشنی، پاكی ، طراوت ، سازندگی و تندرستی و در نهایت مظهر اهورا مزدا خداوند است، بیماریها ، زشتیها ، بدیها و همة آفات و بلایا در عرصه تاریكی و ظلمت مظهر و نماد اهریمن میباشند.در ...
جشن سپندارمذگان -اسپندگان گردشگری، تاریخ، پورتال، ایرانی، عکس، اطلاعات، توریستی، توریسم، ایرانستانجشن سپندارمذگان -اسپندگان      - تاریخستان جشنهای باستانی ایران   (1391/10/12)
گردشگری، تاریخ، پورتال، ایرانی، عکس، اطلاعات، توریستی، توریسم، ایرانستان مردگیران یا سپندارمذگان یا اسپندگان جشن اسفندگان (سپندارمذگان) یا جشن مردگیران یکی از جشن های ایرانی است که در روز ۵ اسفند برگزار می شود. ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه آورده است که ایرانیان باستان روز پنجم اسفند را روز بزرگداشت زن و زمین می دانستند. اگرچه منابع کهن از جمله ...
بهمن گان یا بهمنجنه - جشن بهمن ماه گردشگری، تاریخ، پورتال، ایرانی، عکس، اطلاعات، توریستی، توریسم، ایرانستانبهمن گان یا بهمنجنه - جشن بهمن ماه      - تاریخستان جشنهای باستانی ایران   (1391/10/12)
گردشگری، تاریخ، پورتال، ایرانی، عکس، اطلاعات، توریستی، توریسم، ایرانستان بهمنگان (بهمنجنه) جشن بهمنگان یا بهمنجه روز دوم ماه بهمن که مصادف بود با روز بهمن برگزار می شد. بهمن نام نخستین امشاسپند دین زرتشتی است. بخش نخست این واژه "وُهُو" از "وَنـْگـْهو" اوستایی صفتی است به معنی خوب و نیک، که در فارسی هخامنشی "وَهۇ" و در سانسکریت "وَسۇ" ...
خرم روز(جشن ماه دی) گردشگری، تاریخ، پورتال، ایرانی، عکس، اطلاعات، توریستی، توریسم، ایرانستانخرم روز(جشن ماه دی)      - تاریخستان جشنهای باستانی ایران   (1391/10/12)
گردشگری، تاریخ، پورتال، ایرانی، عکس، اطلاعات، توریستی، توریسم، ایرانستان خرمروز خرم روز روز اول از ماه دی است و به مناسبت برخورد نام روز با نام ماه که نام خداوند نیز بود در ایران باستان جشن گرفته می شد. روزی بزرگ بود مشحون از آداب و مراسم دینی و غیر دینی. زرتشتیان به ویژه پارسیان این روز را بسیار ...
جشن آذرگان گردشگری، تاریخ، پورتال، ایرانی، عکس، اطلاعات، توریستی، توریسم، ایرانستانجشن آذرگان      - تاریخستان جشنهای باستانی ایران   (1391/10/12)
گردشگری، تاریخ، پورتال، ایرانی، عکس، اطلاعات، توریستی، توریسم، ایرانستان جشن آذرگان نهمین روز ماه آذر به سبب توافق دو نام طبق رسم جشن گرفته می شد. این جشن موسوم به آذرگان نیز از زمره ی جشنهای آتش شمرده می شود و به همین دلیل بیرونی گفته است زرتشت به پیروان خود فرمود که در این روز به زیارت آتشکده ...
جشن آبانگان گردشگری، تاریخ، پورتال، ایرانی، عکس، اطلاعات، توریستی، توریسم، ایرانستانجشن آبانگان      - تاریخستان جشنهای باستانی ایران   (1391/10/12)
گردشگری، تاریخ، پورتال، ایرانی، عکس، اطلاعات، توریستی، توریسم، ایرانستان آبانگان آبانگان یکی از جشن های ایرانی است که در ستایش و نیایش ایزدبانو آناهید که ایزد آب های روان بوده است، برگزار می شده است. زمان برگزاری این جشن در آبان روز از آبان برابر با روز دهم آبان بوده است. آبان (نام ِ دیگر ِ ارِدْوی سورَ اَنَهیتَه/اَناهیتا) ...
جشن شهریورگان گردشگری، تاریخ، پورتال، ایرانی، عکس، اطلاعات، توریستی، توریسم، ایرانستانجشن شهریورگان      - تاریخستان جشنهای باستانی ایران   (1391/10/12)
گردشگری، تاریخ، پورتال، ایرانی، عکس، اطلاعات، توریستی، توریسم، ایرانستان جشن شهریورگان یا آذرجشن شهریور امشاسپند ایزد نماد شهریاری آرمانی و نیز نگاهبان فلزات است که ششمین ماه سال و چهارمین روز ماه را به نامش نام گذاری کرده اند. بدین ترتیب در ایران باستان در روز چهارم شهریور ماه جشن موسوم به شهریورگان برگزار می شد. این جشن آذرجشن ...
جشن امردادگان گردشگری، تاریخ، پورتال، ایرانی، عکس، اطلاعات، توریستی، توریسم، ایرانستانجشن امردادگان      - تاریخستان جشنهای باستانی ایران   (1391/10/12)
گردشگری، تاریخ، پورتال، ایرانی، عکس، اطلاعات، توریستی، توریسم، ایرانستان امردادگان ( مردادگان ) روز هفتم هر ماه امرداد نام دارد و مطابق معمول روز هفتم از ماه امرداد جشن امردادگان برگزار می شد که در دوران باستان و عصر ساسانی و پس از آن مراسم و آدابی در دشت و فضای باز انجام می شد. ابوریحان گوید " مرداد ...
جشن تیرگان گردشگری، تاریخ، پورتال، ایرانی، عکس، اطلاعات، توریستی، توریسم، ایرانستانجشن تیرگان      - تاریخستان جشنهای باستانی ایران   (1391/10/12)
گردشگری، تاریخ، پورتال، ایرانی، عکس، اطلاعات، توریستی، توریسم، ایرانستان جشن تیرگان روز سیزدهم تیر ماه که به نام تیر یا تِشتًر از ایزدان مهم ایران باستان نام گذاری شده یکی از مهم ترین جشن های ایرانیان واقع است. این جشن موسوم به تیرگان به گفته ی اغلب منابع تاریخی در بزرگداشت واقعه ی تیراندازی آرش کمانگیر است. ابوریحان بیرونی ...
جشن خردادگان گردشگری، تاریخ، پورتال، ایرانی، عکس، اطلاعات، توریستی، توریسم، ایرانستانجشن خردادگان      - تاریخستان جشنهای باستانی ایران   (1391/10/12)
گردشگری، تاریخ، پورتال، ایرانی، عکس، اطلاعات، توریستی، توریسم، ایرانستان خردادگان خرداد آب را از فروهر می ستاند و به باد می سپارد. روز ششم هر ماه به نام خرداد، امشاسپند مادینه موکل بر آب، نامیده می شود و ششم خرداد از ماه خرداد جشنی در ستایش از این امشاسپند برگزار می شود. این روز در تقویم رسمی کشور مطابق ...
جشن اردیبهشتگان گردشگری، تاریخ، پورتال، ایرانی، عکس، اطلاعات، توریستی، توریسم، ایرانستانجشن اردیبهشتگان      - تاریخستان جشنهای باستانی ایران   (1391/10/12)
گردشگری، تاریخ، پورتال، ایرانی، عکس، اطلاعات، توریستی، توریسم، ایرانستان اردیبهشتگان جشن اردیبهشتگان که یکی از جشن های بزرگ دینی زرتشتیان است ، با برابری روز و ماه اردیبهشت، یعنی دوم اریبهشت ماه تقویم فصلی هماهنگ است.این روز بزرگ یادآور فروزه ی اهورایی اردیبهشت یا اشه وهیشته و ویژگیهای آن یعنی بهترین راستی و پاکی می باشد.اردیبهشت، دومین امشاسپند، دارای ...
جشن مهرگان گردشگری، تاریخ، پورتال، ایرانی، عکس، اطلاعات، توریستی، توریسم، ایرانستانجشن مهرگان      - تاریخستان جشنهای باستانی ایران   (1391/10/12)
گردشگری، تاریخ، پورتال، ایرانی، عکس، اطلاعات، توریستی، توریسم، ایرانستان جشن مهرگان یا جشن مهر در ایران مهرگان یا جشن مهر یکی از بزرگترین جشنهای ایران است که در هفتم مهر از برج مهر برگزار می شود. "مهرگان" پس از نوروز بزرگترین جشن ایرانیان باستان بوده است. مهر یا میترا در زبان فارسی به معنای "فروغ، روشنایی، دوستی، پیوستگی، پیوند ...
جشن نوروز گردشگری، تاریخ، پورتال، ایرانی، عکس، اطلاعات، توریستی، توریسم، ایرانستانجشن نوروز      - تاریخستان جشنهای باستانی ایران   (1391/10/12)
گردشگری، تاریخ، پورتال، ایرانی، عکس، اطلاعات، توریستی، توریسم، ایرانستان جشن نوروز جشن نوروزاز لحظه ی اعتدال بهاری آغاز می شود. در دانش ستاره شناسی، اعتدال بهاری یا اعتدال ربیعی در نیمکره شمالی زمین به لحظه ای گفته می شود که خورشید از صفحه استوای زمین می گذرد و به سوی شمال آسمان می رود. این لحظه، لحظه اول برج ...
  آیکن سمت راست هدر خبرنامه ایرانستان  خدمات ایرانستان
تصویر عکس بخش انتهای باکس خبرنامه ایرانستان
  آیکن سمت راست هدر خبرنامه ایرانستان  تازه ترین خدمات
تصویر عکس بخش انتهای باکس خبرنامه ایرانستان
  مطالب مقالات ایرانشناسی  تازه ترین مطالب
تصویر عکس بخش انتهای باکس خبرنامه ایرانستان
  آیکن سمت راست هدر خبرنامه ایرانستان  اخبار گردشگری
اخبار گردشگری ادامه خبر ها ...
تصویر عکس بخش انتهای باکس خبرنامه ایرانستان
  آیکن سمت راست هدر خبرنامه ایرانستان  آخرین آژانس ها
فهرست آژانس های مسافرتی فهرست آژانس های مسافرتی
تصویر عکس بخش انتهای باکس خبرنامه ایرانستان
   آیکن سمت راست هدر خبرنامه ایرانستان  دسترسی سریع
 » برچسب ها : 
تاریخستان اولین های تاریخ ایران فرهنگستان سفرستان معاهده های تاریخ ایران نام های ایرانی اقوام ایرانی گنبد های تاریخی معرفی استان آبشار غار جنگل کویر دشت دره کوه دریاچه چشمه رودخانه تالاب بندر جزیره مسکونی جزیره غیرمسکونی سد روستا اماکن تاریخی تپه باستانی قلعه ارگ برج های تاریخی کاروانسرا آتشکده کلیسا مسجد گوردخمه گورستان تاریخی پل تاریخی حمام تاریخی آب انبار موزه کاخ داستانهای پارسی غذاهای ایرانی حکایت های پارسی صنعتستان ترین های ایرانی سلسله های تاریخی سازهای ایرانی بازی های ایرانی طبیعتستان اثر ملی طبیعی پارک ملی حیوانات دانشستان دانشمندان نساجی سنتی جشنهای باستانی ایران باغ تاریخی گنبد های نمکی ایران بازارهای تاریخی ایران آثار ایران در یونسکو بافته های داری و زیراندازها پوشاک سنتی رودوزی های سنتی سفال، سرامیک، کاشی صنایع دستی مستظرفه هنرهای دستی (شاخه معماری) صنایع دستی چوبی صنایع دستی فلزی عجایب تاریخ ایران اطلاعات گردشگری جهت یابی جغرافیایی مهارت های گردشگری اماکن تفریحی سازمان های مرتبط آرامگاه تاریخی شاعران نویسندگان پژوهشگران موسیقی دانان بزرگان سینما خوشنویسان صورت گران پادشاهان ایران سیاستمداران ایرانی جنگ های ایران فرهنگ عامه منطقه شکار ممنوع
تصویر عکس بخش انتهای باکس خبرنامه ایرانستان
   آیکن سمت راست هدر خبرنامه ایرانستان  خبرنامه
برای دسترسی به خبرنامه ایرانستان  آدرس پست الکترونیکی خود را در کادر  زیر وارد و دکمه ثبت را کلیک کنید
عکس تصویر دکمه عضویت در خبرنامه سایت ایرانستان
تصویر عکس بخش انتهای باکس خبرنامه ایرانستان
گردشگری، تاریخ، پورتال، ایرانی، عکس، اطلاعات، توریستی، توریسم، ایرانستان گردشگری، تاریخ، پورتال، ایرانی، عکس، اطلاعات، توریستی، توریسم، ایرانستان

صفحه اصلی  ::  ارسال پکیج تور ( عکس )  ::  ساخت آنلاین پکیج تور  ::  ثبت آژانس مسافرتی  ::  تبلیغات
کلیه حقوق این وبسایت محفوظ بوده و استفاده از مطالب  آن  به هر شکلی و در هر جایی تنها با درج لینک منبع مجاز خواهد بود
CopyRight © 2012
http://iranstan.com , All Rights Reserved
طراحی و تولید : گروه نرم افزاری آریالینک